ทั้งหมด
แคมเปญ
คำถามที่พบบ่อย
วิเคราะห์ประจำสัปดาห์
ประกาศ
แนวโน้มตลาด / อินไซต์
เปิดรับฟังความเห็น "กฏการซื้อขายสินทรัพย์"

Img

บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุง “กฎการซื้อขายสินทรัพย์ หรือ Trading Rules” เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการ รวมทั้งเพื่อป้องกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดจากการแทรกแซงราคาของสินทรัพย์จากผู้ไม่ประสงค์ดี และกำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนมากขึ้น


สามารถศึกษารายละเอียด เอกสารกฎการซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Rules) ที่นี่   

และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2565 

ผ่านแบบฟอร์มที่ลิงก์นี้: https://bit.ly/3A8h1Aq


ทั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

Satang
Content Writer
Related posts